Cisowianka
SPECJALISTA DS. MECHANICZNYCH

SPECJALISTA DS. MECHANICZNYCH

miejsce pracy: Drzewce k/Nałęczowa

Opis stanowiska

• Planowanie przeglądów, konserwacji, remontów maszyn i urządzeń oraz ich realizacji.
• Monitorowanie postępu prowadzonych prac oraz rzeczywistej skuteczności remontów i środków zapobiegawczych.
• Planowanie i realizacja działań naprawczych minimalizujących występowanie awarii maszyn i urządzeń i związanych z tym przestojów linii.
• Planowanie i wprowadzanie modernizacji i ulepszeń.
• Śledzenie postępu technicznego w branży maszyn przemysłu rozlewniczego.
• Wdrażanie nowych rozwiązań i usprawnień.
Analiza pracy maszyn i urządzeń i raportowanie o ich stanie do Kierownika Działu Technicznego.
• Ustalanie harmonogramu pracy i nadzór nad pracą Działu Technicznego w powierzonym zakresie.
• Kontakt z serwisami technicznymi dostawców maszyn oraz firm lokalnych.
• Nadzór nad zasobami Magazynu Technicznego.
• Inicjowanie i kontrola zamówień Magazynu Technicznego.

Wymagania

• Wykształcenia wyższego technicznego (mechanika i budowa maszyn, mechatronika, elektryka, elektroenergetyka).
• Doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków, mile widziana znajomość branży rozlewniczej.
• Znajomości zasad funkcjonowania i obsługi nadzorowanych maszyn i urządzeń.
• Wiedzy z zakresu budowy maszyn oraz umiejętności czytania i analizy dokumentacji technicznej.
• Dociekliwości podczas rozwiązywania problemów technicznych połączonej z wysoką komunikatywnością.
• Umiejętności efektywnego rozdzielania zadań i egzekwowania ich wykonania.
• Praktycznej znajomości Ms Office, AutoCad.
• Gotowości do założenia działa
lności gospodarczej.
• Znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację w mowie i piśmie (co najmniej poziom B2) – warunek konieczny, w tym znajomości języka branżowego.

Oferujemy

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w przyjaznej atmosferze pracy.
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji oraz umiejętności.
• Realne możliwości rozwoju zawodowego.
• Pyszną kawę, atrakcyjny pakiet benefitów i świadczeń pracowniczych.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: praca@cisowianka.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nałęczów Zdrój S.A., Drzewce 35, 24-150 Nałęczów, tel. (81) 740 93 66, e-mail: cisowianka@cisowianka.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@cisowianka.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko. Podstawią przetwarzania są przepisy art. 22.1 Kodeksu pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie, a także danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – dane wrażliwe) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji. Osobna zgoda będzie podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Nałęczów Zdrój S.A., jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Nałęczów Zdrój S.A. usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemów IT i oprogramowania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres określony w wyrażonej zgodzie.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości dalszego przetwarzania podanych danych i w związku z tym braniu udziału w przyszłych rekrutacjach.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym art. 22.1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (TAK / NIE )*. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku (TAK/ NIE)*.

* - właściwe zaznaczyć w CV

……………………………………
(Data i podpis Kandydata)Do góry
W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w ramach naszej witryny stosujemy pliki „cookies” wskazane w polityce prywatności. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w zakresie plików „cookies” w przeglądarce internetowej oznacza, że wyrażacie Państwo zgodę na ich zapis i wykorzystanie oraz, że akceptujecie naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności OK, zgadzam się