Cisowianka
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

miejsce pracy: Drzewce k/Nałęczowa

Opis stanowiska

• Organizowanie pracy działu, w tym zarządzanie podległym zespołem pracowników.
• Organizowanie i nadzór nad pracami związanymi z planowaniem, budżetowaniem i realizacją wszystkich niezbędnych działań w zakresie utrzymania ruchu (napraw, remontów, przeglądów) wykonywanych w oparciu o zasoby własne, jak i zewnętrzne serwisy.
• Nadzór nad gospodarką energetyczną w tym: planowanie i budżetowanie potrzeb energetycznych, negocjowanie warunków i cen dostaw, stałe monitorowanie zużycia i kosztów mediów energetycznych.
• Udział w procesach inwestycyjnych głównie w zakresie prowadzenia uzgodnień technicznych z potencjalnymi dostawcami poprzez uzgadnianie: doboru urządzeń, ich rozmieszczenia, dostarczenia mediów itp.
• Udział w procesach wdrożeń, w tym testach i procedurach odbiorowych.
• Nadzór nad prawidłową gospodarką magazynową, w tym nad zapewnieniem optymalnego poziomu zapasów magazynu technicznego.
• Nadzór nad kompletnością i aktualnością wymaganej dokumentacji technicznej.
• Kontakt z urzędami i instytucjami kontrolującymi (UDT, PIP, Nadzór Budowlany itp.) prowadzony w zakresie własnych odpowiedzialności.
• Raportowanie pracy do Dyrektora Zakładu.

Wymagania

• Wykształcenia wyższego technicznego (mechanika i budowa maszyn, mechatronika, elektryka, elektroenergetyka lub pokrewnych).
• Doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w działach technicznych, utrzymania ruchu o zbliżonym zakresie odpowiedzialności i obowiązków.
• Znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację w mowie i piśmie (co najmniej poziom B2) – warunek konieczny, w tym znajomości języka branżowego.
• Zdolności menedżerskich m.in. delegowania zadań, ustalania priorytetów, budowania i motywowania podległego zespołu.
• Wysokiej komunikatywności, odpowiedzialności i umiejętności nawiązywania relacji ze współpracującymi kontrahentami, urzędami.
• Popartej doświadczeniem wiedzy z zakresu organizacji utrzymania ruchu, budowy maszyn ( w tym umiejętność czytania i analizy dokumentacji technicznej) oraz budowy planów budżetowych.
• Praktycznej znajomości Ms Office, AutoCad.
• Uprawnień SEP do 15 KV lub wyższe w zakresie dozoru.
• Znajomość niezbędnych przepisów w tym przepisów BHP, PPOŻ i PP.
• Gotowości do założenia działalności gospodarczej.
• Dodatkowym atutem będzie znajomość branży rozlewniczej.

Oferujemy

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w przyjaznej atmosferze pracy.
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji oraz umiejętności.
• Realne możliwości rozwoju zawodowego.
• Pyszną kawę, atrakcyjny pakiet benefitów i świadczeń pracowniczych.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: praca@cisowianka.pl KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nałęczów Zdrój S.A., Drzewce 35, 24-150 Nałęczów, tel. (81) 740 93 66, e-mail: cisowianka@cisowianka.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@cisowianka.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko. Podstawią przetwarzania są przepisy art. 22.1 Kodeksu pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie, a także danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – dane wrażliwe) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji. Osobna zgoda będzie podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Nałęczów Zdrój S.A., jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Nałęczów Zdrój S.A. usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemów IT i oprogramowania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres określony w wyrażonej zgodzie.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości dalszego przetwarzania podanych danych i w związku z tym braniu udziału w przyszłych rekrutacjach.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym art. 22.1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (TAK / NIE )*. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku (TAK/NIE)*.

* - właściwe zaznaczyć w CV

……………………………………
(Data i podpis Kandydata)Do góry
W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w ramach naszej witryny stosujemy pliki „cookies” wskazane w polityce prywatności. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w zakresie plików „cookies” w przeglądarce internetowej oznacza, że wyrażacie Państwo zgodę na ich zapis i wykorzystanie oraz, że akceptujecie naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności OK, zgadzam się